Mindszenty József rétsági vonatkozásait tárgyaló művek (folyton bővülő) listája:

Balogh Margit: Mindszenty József, 1892-1975. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015.

Hornyák Tibor (összeáll.): Harckocsival Mindszentyért. Budapest, 1991.

Mindszenty József: 1956 : írások a hagyatékból. (Sajtó alá rendezte: Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila.) Budapest, Szépmíves, 2016.

Pánczél Hegedűs János: Nem forradalom, hanem szabadságharc : Mindszenty József 1956-os helyzete és tevékenysége. Budapest, L’Harmattan Könyvkiadó – Konzervatív Értékrend Alapítvány, 2022.

Tyekvicska Árpád: A bíboros és a katona : Mindszenty József és Pálinkás-Pallavicini Antal a forradalomban. Budapest, Századvég – 1956-os Intézet, 1994.

Tyekvicska Árpád: Írások a forradalomról. (Nagy Iván Könyvek, 16.) Balassagyarmat, Studium Libra Bt. – Nógrád Megyei Levéltár, 2006. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/NOGM_NIK_16/?pg=0&layout=s)