2024. február 18-tól február 25-ig

RÉTSÁG

– Kedd reggel ½ 8

– Csütörtök este ½ 6

– Péntek reggel ½ 8

– Szombaton este ½ 6 +Nagyszülőkért, +szülőkért és +testvérért (szentmise előtt 5 órától keresztút)

– Vasárnap de. ½ 10 +Mária édesanyáért

ÚJULJATOK MEG LÉLEKBEN készülünk templomunk megújulásának ünnepére. Ennek pontos ideje még nincs meg, de hát a lelki megújulásunk sem megy máról-holnapra. Ennek szakaszai: Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, Jézus arca az evangélium, Jézus érzékelhető valósága az Eucharisztia, a kenyerét is megosztó szeretet. Segítségünkre a magyar szentek sora lesz, vasárnapról-vasárnapra egy-egy szentet veszünk, ha nem is naptár szerinti pontossággal.

Kérem a kedves díszítőket, takarítókat, az ajtók kitámasztására ott lévő ékeket ne söpörjék el onnan.

Templomi munkáink folytatódnak a teendők megbeszélésével, árajánlatok kérésével. Amint a mennyezeti festéskor, most is figyelmükbe ajánlok egy festőművészt: Balázs András atyát. Ő Vácott a fehérek templomában szolgál, és festeget is. Febr. 23-án, jövő hét péntek este 6 órakor a Váci Művelődési Központban lesz önálló kiállításának megnyitója „Egy Istenarc van elrejtve bennem” címmel. Szigorúan ikon-stílusban fest, az ő véleményét is kikértem. A kiállítás március 27-ig áll. Nyitva tartás és jegyinformáció 06-27-316-411.

Karitász csoportunk, amíg biztos helyre költözik a rászorulók kérését, nevüket, címüket 1-1 papírra felírva tegyék ide az oltárra és visszajelzünk, hogy van-e az raktáron. A raktár ugyanis balesetveszélyes oda csak biztonsági felszereléssel lehet bemenni. Karitász gyűlés lesz febr. 23-án, péntek du. 4 órakor a közösségi teremben. (Nagyböjti élelmiszergyűjtés márc. 3-tól lesz.)

Közös hirdetések:

A gyerekek ittlétük jelzésére a következő szent matrica-képét kapják, szám szerint a rövid leírás mögé ragasszák be, a templomlapot a helyben iskolások már megkapták az első hittanórájukon, a nem helyben iskolások pedig itt kapják meg.

Körünkben az 1000 éves egyházmegye megújítására a következő imanapot márciusra/áprilisra tervezzük. Erről bővebben az egyházmegye honlapján (https://vaciegyhazmegye.hu/) az ima-katekézis fül alatt olvashatunk.

Idén is megszervezzük a Mindszenty nyomában teljesítménytúrát március 16-án, szombaton, 10-20-30 km-es távok lesznek; aki aznap tud segíteni (teafőzés, kenyérkenés, kínálás a közösségi teremben, vagy külső ponton) Juhász Gábor tanár úrnál ajánlkozzon, a részvételről is nála lehet érdeklődni. Mindszenty bíboros és Esterházy János boldoggá avatásáért való imára az imacsoportba lehet jelentkezni. Mindszenty bíboros elítélésének 75. évfordulója volt a múlt héten.

A kért gyertyák átvehetők. Istennek szentelt élet ünnepi hétvégéje febr. 16-18.

Jövő vasárnapi perselygyűjtés a katolikus iskolák javára lesz.

Egyházmegyei sportnap lesz Veresegyházán március 2-án, bővebbet az érdeklődőknek adunk.

Idősek, betegek, nehéz megpróbáltatásban lévőknek a szentkenet templomi szolgálata márc. 10-én és 17-én a szokásos névsor 1-2 fele szerint. Akik lelki készületüket húsvétra otthon tudják tenni, jelezzék.

TOLMÁCS

Hétfőn este ½ 5 órakor, csütörtökön ½ 4-kor passiópróba, utána keresztút, majd szentmise. Vasárnap reggel 8 órakor lesz szentmise.

TERESKE 

Péntek du. 4 órakor keresztút, vasárnap délelőtt 11 órakor szentmise lesz.