Rétság plébánosa 2008. augusztus 1-je óta:
Tóth Ferenc atya.

Oldallagosan ellátja Tereske és Tolmács szolgálatát is, 2020 és 2023 közt ellátta Szendehelyt is, 2018 óta Nőtincs moderátora, 2014 és 2020 között az Érsekvadkerti kerület esperese volt.

1976 óta áldozópap, egy-egy évet volt káplán Dabas-Sárin, Dányban, Kerekegyházán, Lajosmizsén, majd négy évet Turán (1980–1984), újból egy évet Pestszentlőrincen. Plébános volt Tatárszentgyörgyön (1985–1993) és Bagon (1993–2008).


Rétság korábbi plébánosai:

Hampel Pál (1787–1799). Született Alsópetényben, 1759. évi január 22-én. A teológiát Vácon elvégezve 1781-ben vagy 1782-ben pappá szentelték. Bercelen volt káplán, 1787-ben az első rétsági plébános lett. Innen Úriba ment plébánosnak, ott halt meg 1814. évi szeptember 20-án. [Chobot; születési helye, ideje VPKL Informationes és nézsai keresztelési anyakönyv alapján.]

Kollár Ádám (1799–1800). Született Bossányban (Trencsén vm.), 1770. évi november 26-án; pappá szentelték 1795-ben. Négy évi káplánkodás után, 1799-ben rétsági plébános lett, de itt csak 15 hónapot töltött. Azután átment Tápiósápra, ott is halt meg 1833. júl. 16-án. [Chobot.]

Vida Endre (1800–1813). Született Tardoskedden (Nyitra vm.), 1769. évi december 6-án. A teológiát Vácon elvégezve, 1794-ben pappá szentelték. Hat évig volt káplán, 1800-ban lett rétsági plébános, mint ilyen halt meg 1813. április 20-án. [Chobot.]

Kontsér József (1813–1828). Született Alsókubinban (Árva vm.), 1784. évi február 4-én. A teológiát Vácon elvégezve, 1806-ban pappá szentelték. 1813-ban vác-felsővárosi káplánból rétsági plébános lett. 1828-ban megkapta a nógrádi plébániát, és kerületi esperes, 1842-ben pedig székesegyházi kanonok és papnevelő-intézeti kormányzó lett. Mindenek sajnálkozására 1844. március 10-én meghalt, és a székesegyház sírboltjába temették. Nagytudományú, buzgó pap és jeles zeneművész volt. [Chobot javítva; a születés pontos dátuma az alsókubini keresztelési anyakönyv alapján.]

Vincze Károly (1828–1837). Született Rimócon, 1791. évi szeptember 12-én. A teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték 1813-ban. Tizenegy évig volt káplán, 1824-ben lett papneveldei alkormányzó, 1828-ban rétsági, 1837-ben üllői plébános. Meghalt 1839. február 17-én. [Chobot; születési helye, ideje VPKL Candidatus és rimóci keresztelési anyakönyv alapján.]

Urik István plébániai kormányzó (1837–1838). Született 1802. november hó 2-án. A teológiát Vácon elvégezve, 1825. december 3-án pappá szentelték. Tizenöt évig volt káplán; 1840-ben lett szentiványi, 1852-ben ecsegi plébános és kerületi esperes, mely tisztséget 1868-ig viselte. Meghalt Ecsegen 1877. június 26-án. [Chobot; a névsorba a rétsági anyakönyvi bejegyzések alapján került be.]

Zsolnay Imre (1838–1842). Született Esztergomban, 1790. október 1-jén. A középiskolákat szülőhelyén, a teológiát Vácon elvégezve, 1813-ban pappá szentelték. Tizenhét évi káplánkodás után, 1830-ban becskei, 1838-ban rétsági plébános lett. Nyomasztó adósságai miatt 1842. október 7-én felakasztotta magát. [Chobot javítva.]

Mihalik Bálint (1842–1853). Született Privigyén (Nyitra vm.), 1814. évi december 30-án. A teológiát Vácon elvégezve, 1838-ban pappá szentelték. Négy évi káplánkodás után, 1842-ben rétsági plébános lett. Részletesen leírja azt a kegyetlen pusztítást, amit ott az oroszok 1849-ben véghezvittek. Meghalt 1853. május 12-én. [Chobot javítva.] Sírja a rétsági temetőben van.

Ormay Antal (1853–1891). Született Sasvár-Strázsán (Nyitra vm.), 1822. június 21-én. A teológiát Vácon végezte, 1846. július hó 14-én pappá szentelték. Káplán volt Sáriban és Nógrádon, 1848–49-ben adminisztrátor az újonnan szervezett Berkenyén, azután ismét három évig káplán több helyen. 1853-ban megkapta a rétsági plébániát, 1878 óta kerületi esperes volt. 1884-ben megkapta a Ferenc József rend lovagkeresztjét. Meghalt 1891. december 28-án. [Chobot.] Sírja a rétsági temetőben van.

Moys Ernő ideiglenes plébániai kormányzó (1892). Született Deménfalván (Liptó vm.), 1858. április hó 4-én. A középiskolákat Znióváralján, Lőcsén és Jászberényben, a theológiát Váczon végezte. Pappá szentelték 1884. június hó 23-án. Káplán volt Romhányban, Kállón, Sződön, Nógrádon és Nőtincsen. A zsinati vizsgát 1890-ben tette le. 1892-ben ideiglenes adminisztrátor volt Rétságon, majd ismét káplán Galgamácsán, Rákoscsabán, Soroksáron. 1896. óta állandó adminisztrátor volt Váczhartyánban. A püspök 1905-ben nógrádi adminisztrátorrá, 1907-ben ugyanott plébánossá, 1911-ben kerületi esperessé nevezte ki. 1926-ig szolgált Nógrádon, nyugalomba vonult, Váchartyánban halt meg 1929. január 10-én, ott is temették el. [Chobot; MKL; Gyászjelentés.]

Kubinyi Endre (1892–1902). Született Kecskeméten, 1858. október 30-án. A gimnáziumot szülőhelyén és Vácon, a teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték 1881. július 16-án. Káplán volt Magyarnándorban, Bagon, Heréden, Tápiógyörgyén, Rékason és Cegléden. 1885-ben váci karkáplán, 1889-ben a váci ipar- és kereskedelmi iskolák, 1890-ben az istvánteleki kertészképző-intézet igazgatója, 1892-ben rétsági plébános lett. Tóalmáson egy tantermet emelt, 1902-ben megkapta az üllői plébániát, 1906-ban szentszéki tb. tanácsossá neveztetett ki. Az üllői templomot megújíttatta, három új tantermet emeltetett. A gyömrői egyház önállósítása érdekében sokat tett, és itt is kettővel szaporította az iskolák számát. 1929-ben nyugdíjasként Budapestre költözött, ott halt meg 1939. augusztus 26-án. Baromfinemesítéssel és -tenyésztéssel, valamint méhészettel foglalkozott, alapító tagja, évekig alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek. [Chobot; Sematizmusok; MKL; Magyar Méh.]

Vimmer Ferenc (1902–1927). Született Cséven (Sopron vm.), 1853. november 3-án. A középiskolákat Budapesten, Vácon és Egerben, a teológiát Vácon elvégezve, 1878. július 7-én pappá szentelték. Káplánkodott Magyarnándorban, Romhányban, Kiskundorozsmán, Újkécskén, Kunszentmiklóson és ismét Újkécskén. 1885-ben lett tiszavárkonyi lelkész, ahol közadakozásból két új tantermet építtetett. 1902-ben átjött Rétságra, ahol az iskolák kat. jellegét megmentette és új iskolaépületet emeltetett. A hitélet emelésére öt ízben tartott népmissziót. Nyugdíjasként Kúpon, majd Pápán élt, Balatonfüreden halt meg 1940. május 26-án. [Chobot; Sematizmusok; VEHK; VPKL Obitus.]

Nagy Géza (1927–1932). Született Budapesten, 1892. március 5-én. A középiskolákat a fővárosban, a teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték 1914. július 7-én, és prefektus lett a váci Szent József-intézetben. 1915-ben behívták tábori lelkésznek. A háború után, 1919-ben alsóvárosi káplán lett, innen került 1927-ben Rétságra. Pichler Istvánnal cserélve 1932-ben Rákosszentmihály plébánosa lett. 1943-ban visszatért Vácra, de már mint alsóvárosi plébános, kanonok. Ebben a minőségében halt meg Budapesten 1963. június 4-én, Vácon temették el. [Chobot; Sematizmusok; VEHK; Gyászjelentés; Rákosszentmihályi plébánia honlapja.]

Pichler István (1932–1937). Született Budapesten, 1886. február hó 3-án. A középiskolákat Budapesten és Nagyváradon, a teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték 1908. június 29-én, s káplánkodott Jászkarajenőn, Mindszenten, Rákospalotán, Kiskundorozsmán. 1917-ben lett váci karkáplán s a »Váczi Közlöny« szerkesztője. 1919-ben Kispestre helyezték hittanárnak. Rákosszentmihály első plébánosa volt, 1921-ben kezdte ott a szolgálatot, 1927-ben esperes-plébános lett. Nagy Gézával cserélve 1932-ben került Rétságra plébánosnak. Megrendült egészsége miatt 1937-ben Újpestre helyezték hittanárnak, de még az év november 11-én meghalt. [Chobot; VEHK; MKL; Rákosszentmihályi plébánia honlapja.]

Jancsó János (1937–1956). Született Jobbágyiban, 1903. június 25-én. Középiskolai tanulmányait Kalocsán és Vácon, a teológiát Budapesten végezte. Pappá szentelték 1927-ben. Első állomáshelye Mezőtúr lett, ahol 7 évet töltött káplánként. A Szent József-intézet prefektusa volt 1934 és 1937 között, innen került Rétságra. 1956-ban Bagra helyezték, ott is halt meg hirtelen 1959-ben. [VPKL Informationes; VEHK; Sematizmusok.] A rétsági plébánia Historia Domus-a az ő szavaival kezdődik: „A régi Historia Domus, mely kb. 1832. évtől tartalmazta a Ház történetét, az oroszok 1944. év dec. hó 7-én történt bejövetele után elveszett, miért is utólag a következő adatok pótoltatnak.”

Kárpáti Károly (1956–1958). Született Budapesten, 1915. november 5-én. Középiskolai tanulmányait Budapesten és Vácon, a teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték Vácon, 1940. június 23-án. Segédlelkész Alagon 1940–1941, Tápióbicskén 1941–1942, kisegítő lelkész Kartalon és Homokon 1942-ben, segédlelkész Alagon 1942–1943, hitoktató Dányban 1943–1945, plébános Berkenyén 1945–1953, Kistarcsán 1953–1956, Rétságon 1956–1960, Szentmártonkátán 1960–1997. Meghalt 1997. március 20-án. [VPKL Informationes; VEA; VEHK; Sematizmusok. 1958-ban kinevezést kapott Ecsegre, de helyét nem foglalta el, továbbra is a rétsági plébánián lakott.]

Thuróczy Jenő (1958–1963). Született Felsőszemeréden, 1904. március 8-án. A középiskolát a fővárosban, a teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték 1929-ben. Káplán volt Felsődabason 1929–1930, Alsónémediben 1930–1931, Turán 1931–1933, Abonyban 1933–1937, Hatvanban 1937–1939, Kerekegyházán 1939–1940, Kiskunfélegyházán 1940–1944, Dunaharasztiban 1944–1946. Expositus Kiskunlacházán 1946–1954, plébános Ecsegen 1954–1958, majd Rétságon 1963. augusztus 20-án bekövetkezett haláláig. [VPKL Informationes; VEHK; Sematizmusok; rétsági halotti anyakönyv.] Sírja a rétsági temetőben van.

Dobozy István (1963–1973). Született Budapesten, 1919. október 28-án. Középiskolai tanulmányait Kispesten, a teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték Vácon, 1942. június 14-én. Hitoktató Újhartyánban 1942–1943, Rákosszentmihályon 1943–1950, Kiskunhalason 1950–1954, Pestszenterzsébet, Jézus Szíve plébánián 1954–1955, Pestszentlőrinc, Mária Szíve plébánián 1955, Pestújhelyen 1955–1957, Pestszenterzsébet, Magyarok Nagyasszonya plébánián 1957–1959, Rákosligeten 1959–1963. Plébános Rétságon 1963–1973, Örkényen 1973–1975, Tápiószőlősön 1975–1976, Pilisen 1976–1996. Püspöki tanácsos 1986-tól. 1996-ban nyugállományba vonult; Siófokon, Pilisvörösváron, Székesfehérváron lakott egyházi idősek otthonában. Meghalt 2022. január 26-án, Kispesten temették el. [VPKL Informationes; VEA; halálhíre a Váci Egyházmegye honlapján.]

Kalácska József (1973–1976). Született Bernecebarátiban, 1918. január 26-án. Középiskolai tanulmányait és a teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték 1942. június 14-én. Segédlelkész Jászkarajenőn 1942-ben, Boldogon 1942–1943, Fóton 1943–1944, Újhartyánban 1944-ben, Lőrinciben 1944–1945, plébános Zagyvaszántón 1945–1953, Ecsegen 1953–1954, Csongrád, Szent József plébánián 1954–1955, segédlelkész Újszászon 1956–1957, hitoktató Cegléden 1957–1958, plébános Püspökhatvanban 1958–1959, Szabadszálláson 1959–1961, Herencsényben 1961–1971, Sülysápon 1971–1973, Rétságon 1973–1976. Betegség miatt nyugállományba került 1976-ban, de Rákosszentmihályon haláláig kisegítőként dolgozott. Meghalt 1985. október 5-én, Bernecebarátiban temették el. [VPKL Informationes; VEA; Gyászjelentés.]

Schupiter Géza (1976–2001). Született Gyöngyöspatán, 1928. április 6-án. Középiskolai tanulmányait Miskolcon, Budapesten és Csongrádon, a teológiát Vácon végezte. Pappá szentelték Csongrádon, 1951. június 24-én. Káplán Újhartyánban 1951–1953, Tóalmáson 1953–1954, Csongrádon 1954–1960, Gyömrőn 1960–1961, Csépán 1961–1962, Gyálon 1962, lelkész Bakson 1962–1972. Adminisztrátor Bordányban 1972–1976, plébános Rétságon. Meghalt Kiskunfélegyházán, 2003. február 13-án, Csongrádon temették el. [VPKL; VEA; VEHK.]

Bencsik Tibor plébániai kormányzó (2001–2008). Született Zselizen, 1972. január 24-én. A teológia hatodévét Győrben végezte, pappá szentelték Vácon 1998-ban. Káplán Salgótarjánban 1998–1999, Pásztón 1999–2001. 2008 óta a Felvidéken teljesít szolgálatot. [Sematizmusok.]

Források:

Chobot Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára. Második rész: A papság életadatai. Vác, Pestvidéki Nyomda, 1917. Elérhető a világhálón. A szöveget szó szerint vettük át, de esetenként javítva (főleg évszámokat), kiegészítve közöljük az adatokat, amihez anyakönyvi bejegyzéseket és levéltári forrásokat használtunk. Az 1917-es évvel bezárólag ez a fő forrás.

Gyászjelentés: Az OSZK gyűjteménye elérhető a világhálón.

MKL: Magyar Katolikus Lexikon elérhető a világhálón.

Sematizmusok: Schematismus cleri dioecesis Vaciensis pro anno a Christo nato 1920 és 1949 között; A Váci Püspöki Egyházmegye papi névtára, 1959; A Váci Egyházmegye sematizmusa, illetve név- és címtára 1993-tól 2018-ig.

VEA: Váci Egyházmegyei Almanach: Szent István milléneum évében. Vác, Váci Egyházmegyei Hatóság, 1970.

VEHK: Váci Egyházmegye Hivatalos Közleményei.

VPKL: Váci Püspöki és Káptalani Levéltár tárgyi sorozatai (Candidatus, Informationes, Obitus). Az Informationes tárgyi sorozatból elsősorban a tanulmányokra vonatkozó adatokat gyűjtöttünk.