Mindszenty József esernyője
Meszlényi Zoltán zsolozsmáskönyve